Překlad písní
   
Kris Kristofferson - To Beat the Devil
Text písně v originále a český překlad

To Beat the Devil

Zvítězit nad ďáblem

A couple of years back I come across a great and wasted friend of mine in the hallway of a recording studio. And while he was reciting some poetry to me that he had written, I saw that he was about a step away from dying, and I couldn't help but wonder why. And the lines of this song occurred to me. I'm happy to say he's no longer wasted, and he's got him a good woman. And I'd like to dedicate this to John and June, who helped showed me how to beat the devil. Před pár lety jsem na chodbě nahrávacího studia narazil na jednoho skvělého kamaráda, který byl naprosto vyřízený. A když mi recitoval nějaké verše, které napsal, viděl jsem, že ho dělí tak krok od smrti, a nemohl jsem se ubránit myšlence proč. A pak se mě napadl text této písně. Jsem rád, že už není vyřízený, a že si našel hodnou ženu. A rád bych věnoval tuto píseň Johnovi a June, kteří mi pomohli ukázat, jak zvítězit nad ďáblem.
 
It was wintertime in Nashville Bylo to v zimě, v Nashville
Down on Music City Row tam v Music City Row
And I was looking for a place a já jsem hledal místo
And to get myself out of the cold abych se dostal z té zimy
To warm the frozen feeling that was eating at my soul a zahřál pocity jako led, které sžíraly mou duši
Keep the chilly wind off my guitar a uchránil svou kytaru před mrazivým větrem
 
My thirsty wanted whiskey Má žízeň chtěla whiskey
But my hunger needed beans a můj hlad potřeboval fazole
But it had been a month of paydays ale byl to už měsíc po výplatě
Since I'd heard that eagle scream kdy jsem naposledy slyšel křik orla
So with a stomach full of empty tak s žaludkem plným prázdna
And a pocket full of dreams a kapsou plnou snů
I left my pride and stepped inside a bar zanechal jsem svou pýchu a vkročil do baru
Actually I'd guess you'd call it a tavern no, vlastně, řekl bych, že byste tomu řekli krčma
Cigarette smoke to the ceiling cigaretový kouř až ke stropu
And sawdust on the floor a piliny na podlaze
Friendly shadows zdání přátelství,
I saw that there was just one old man sitting at the bar které jsem zahlédl, byl jen starý muž, který seděl u baru
And in the mirror I could see him checking me and my guitar a v zrcadle jsem viděl, jak zkoumá mě a mou kytaru
And he turned and said, otočil se a řekl
Come up here, boy, and show us what you are Tak přistup, chlapče, a ukaž, co jsi zač
I said I'm dry, and he bought me a beer řekl jsem, jsem vyprahlý a on mi koupil pivo
He nodded at my guitar and said, pokývl na mou kytaru a řekl
It's a tough life, ain't it? Je to těžký život, že?
I just looked at him Jen jsem se na něho podíval
He said, you ain't making any money, are you? Řekl, nevyděláváš peníze, že?
I said, you been reading my mail Řekl jsem, četl jste mou poštu
He just smiled and said, let me see that guitar jen se usmál a řekl, dovol mi se podívat na tu kytaru
I got something you ought to hear mám něco, co bys měl slyšet
And then he laid it on me a pak mi to nandal
 
If you waste your time a talking Jestli marníš svůj čas povídáním
To the people who don't listen s lidmi, kteří nenaslouchají
To the things that you are saying tomu, co říkáš
Who do you thinks gonna hear? kdo myslíš, že to uslyší?
And if you should die explaining how A jestli umřeš vysvětlováním, že
The things that they complain about to, na co si stěžují,
Are things they could be changing jsou věci, co by se mohly změnit
Who do you thinks gonna care? koho myslíš, že to bude zajímat?
There were other lonely singers Byli jiní osamělí zpěváci
In a world turned deaf and blind ve světě, který ohluchnul a oněměl
Who were crucified for what they tried to show které ukřižovali, za to, co chtěli ukázat
And their voices have been scattered by the swirling winds of time a jejich hlasy rozprášily vířivé větry času
‘Cause the truth remains that no one wants to know protože pravda je, že to nikdo nechce vědět
 
Well the old man was a stranger No, ten stařec byl podivín
But I'd heard his song before ale už jsem předtím jeho píseň slyšel
Back when failure had me locked out tehdy, když mě neúspěch uvěznil
On the wrong side of the door za opačnou stranou dveří
When no one stood behind me když za mnou nikdo nestál
But my shadow on the floor jen můj stín na podlaze
And lonesome was more than a state of mind osamocení bylo víc, než stav mysli
You see, the devil haunts a hungry man Víš, ďábel pronásleduje člověka, který touží
If you don't want to join him jestli se k němu nechceš připojit
You gotta beat him musíš nad ním zvítězit
I ain't saying I beat the devil neříkám, že vyhrávám nad ďáblem
But I drank his beer for nothing Vypil jsem jeho pivo kvůli ničemu
Then I stole his song a pak mu ukradl jeho písničku
 
And you still can hear me singing A stále mě můžete slyšet
To the people who don't listen zpívat ji lidem, kteří nenaslouchají
To the things that I am saying tomu, co říkám
Praying someone's gonna hear modlím se, že to někdo uslyší
And I guess I'll die explaining how a řekl bych, že umřu vysvětlováním že,
The things that they complain about to, na co si stěžují
Are things they could be changing jsou věci, které by se mohly změnit
Hoping someone's gonna care v naději, že to někoho bude zajímat
I was born a lonely singer narodil jsem se jako osamělý zpěvák
And I'm bound to die the same a tak musím i zemřít
But I've gotta feed the hunger in my soul ale musím nasytit touhu své duše
And if I never have a nickel a jestli nikdy nebudu mít ani niklák
I won't ever die ashamed nikdy neumřu zahanben
‘Cause I don't believe that no one wants to know protože věřím, že není nikdo, kdo to nechce vědět
 
 
Text vložil: Ellie (13.5.2020)
Překlad: Ellie (13.5.2020)


Baví tě překládat texty? Umíš cizí jazyky? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku

Všechny písničky interpreta Kris Kristofferson
Casey’s Last Ride Ellie
For the Good Times Ellie
Help Me Make It Through the Night Ellie
Kiss the world goodbye Tydyt
Loving Her Was Easier Ellie
Me and Bobby McGee Ellie
The Bigger the Fool (The Harder the Fall) Ellie
To Beat the Devil Ellie
Why Me Lord Ellie


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. RUNAWAY (half alive)
5. Mama Said (Lukas Graham)
6. That Easy (Yellow Days)
7. Lose You To Love Me (Selena Gomez)
8. Without You (Mariah Carey)
9. Like I Can (Sam Smith)
10. Would You Be So Kind? (Dodie)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. That Easy (Yellow Days)
5. Without You (Mariah Carey)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Green Day
2.Maroon 5
3.Marilyn Manson
4.Imagine Dragons
5.Rob Thomas

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
1333 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.dr4ke
403 písní
5.Maty
393 písní
6.Anet :)
382 písní
7.Matri
301 písní
8.Eli
280 písní
9.Frozty
235 písní
10.NutiTuti
161 písní
11.Katrin
147 písní
12.lelay
99 písní
13.Monika
77 písní
14.Sedmikráska
76 písní
15.Nikola
74 písní
16.Nikouš
60 písní
17.Cas
55 písní
18.Chiquita
47 písní
19.Cyantech
35 písní
20.Chlupatá Okurka
31 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad