Překlad písní
   
The Lightning Thief - The Tree On The Hill

George Salazar
Text písně v originále a český překlad

The Tree On The Hill

Strom na Vrchu

PERCY: PERCY:
Who's Thalia? Kdo je Thalia?
 
GROVER: GROVER:
You're not the first half-blood I was sent to protect. Nejsi tím prvním polokrevným, koho mě poslali chránit.
I should've told you, but I-I thought that if I did, Měl jsem ti to říct, jenomže já-já myslel, že kdybych to byl udělal,
you'd never want me on this quest. nikdy bys mě nevzal na tuhle výbravu.
If you knew what a failure I was. Ask Annabeth. Kdybys byl věděl, jaké jsem selhání. Zeptej se Annabeth.
 
[GROVER, sung] GROVER:
There's a tree on the Hill Je tu strom na Vrchu
Up on Half-Blood Hill na Vrchu polokrevných
 
That watches over us Co na nás dohlíží
Silent and still Tiše a nehybně
 
And no one at camp is safe until A všichni v Táboře jsou v bezpečí
We can see the tree on the Hill Dokud vidíme ten strom na Vrchu
 
[GROVER, spoken] GROVER:
This was way before I met you. Tohle bylo dlouho před tím, než jsem tě poznal.
Chiron sent me to escort three half-bloods back to camp. Cheirón mě poslal, abych doprovodil tři polokrevné do Tábora.
Two were runaways. One was Annabeth. Dva byli uprchlíci z domova. Jeden z nich byla Annabeth.
The other was Luke. The third was Thalia. Ten druhý byl Luke. A ta třetí, byla Thalia.
Tough girl. Like her dad... Zeus. Silné děvče. Jako její táta... Zeus.
 
[PERCY, spoken] PERCY:
I thought I was the only kid of the Big Three gods. Myslel jsem, že jsem jediné dítě z Velké Trojky.*
 
[GROVER, spoken] GROVER:
You are now. We'd only made it back to camp, Jsi, teď. Málem bychom to stihli do tábora,
but I got nervous and we got lost and by the time jenomže jsem znervózněl a my jsme se ztratili a dobou,
we found the hill... something else found us. kdy jsme našli Vrch... něco jiného našlo nás.
[GROVER, sung] GROVER:
And there on the Hill Je tu strom na Vrchu
Up on Half-Blood Hill na Vrchu polokrevných
 
A cold wind blew Foukal ledový vítr
Dark and chill Temný a chladný
 
For nothing would slake its wrathful will Nic nemohlo uhasit jeho hněvivou vůli
We had to make a stand- Museli jsme zaujmout nějaké postavení-
 
And maybe if I'd been a little bit braver A možná kdybych byl o něco statečnější
Maybe if I stayed behind to fight Možná kdybych byl zůstal a bojoval
But "maybe" doesn't let me go back and save her Jenže "možná" mě nenechá jít zpět a zachránit ji
 
"Maybe" doesn't make it alright "Možná" to nedá všechno do pořádku
 
[GROVER, spoken] GROVER:
Thalia saved us. We only survived because Thalia nás zachránila. Přežili jsme jen díky tomu,
she stayed to hold off the monsters. že zůstala, aby zdržela ta monstra.
She paid for her sacrifice with her life. A za svou oběť zaplatila životem.
That's when Zeus showed up. Tehdy se objevil Zeus.
 
[PERCY, spoken] PERCY:
He saved her... right? A zachránil ji... ne?
 
[GROVER, spoken] GROVER:
It was too late for that. As she died, Na to bylo až příliš pozdě. Když umírala,
he turned her into a tree, so she could stand proměnil ji v borovici, aby mohla v tomto
protecting us, forever. místě stát a chránit nás, navždycky.
The way I couldn't do for her. Tak, jako jsem to já nedokázal pro ni.
 
[GROVER, sung] GROVER:
There's a tree on the Hill Je tu strom na Vrchu
Up on Half-Blood Hill na Vrchu polokrevných
 
That protects us all Co nás všechny chrání
And always will A navždycky bude
 
And it's there reminding me A bude tam stát a mně připomínat
Of all I failed to be Vše, čím jsem selhal být
 
The tree on the HillTen strom na Vrchu
 
Text vložil: Cas (7.10.2019)
Překlad: Cas (7.10.2019)


Baví tě překládat texty? Umíš cizí jazyky? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. RUNAWAY (half alive)
5. Mama Said (Lukas Graham)
6. That Easy (Yellow Days)
7. Lose You To Love Me (Selena Gomez)
8. Without You (Mariah Carey)
9. Like I Can (Sam Smith)
10. Would You Be So Kind? (Dodie)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. That Easy (Yellow Days)
5. Without You (Mariah Carey)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Green Day
2.Maroon 5
3.Marilyn Manson
4.Imagine Dragons
5.Rob Thomas

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
1333 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.dr4ke
403 písní
5.Maty
393 písní
6.Anet :)
382 písní
7.Matri
301 písní
8.Eli
280 písní
9.Frozty
236 písní
10.NutiTuti
161 písní
11.Katrin
147 písní
12.lelay
99 písní
13.Monika
77 písní
14.Sedmikráska
76 písní
15.Nikola
74 písní
16.Nikouš
60 písní
17.Cas
55 písní
18.Chiquita
47 písní
19.Cyantech
35 písní
20.Chlupatá Okurka
31 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad