Překlad písní
   
Johnny Cash - One Piece At a Time
Text písně v originále a český překlad

One Piece At a Time

Kus po kuse

Well, I left Kentucky back in forty nine Takže, opustil jsem Kentucky tehdy v čtyřicátém devátém
An' went to Detroit workin' on a 'sembly line a odjel do Detroitu pracovat na montážní lince
The first year they had me puttin' wheels on Cadillacs první rok mě nechali dávat kola na auta Cadillac
 
Every day I'd watch them beauties roll by Každý den jsem se na ně díval, na ty krasavce
And sometimes I'd hang my head and cry a občas jsem svěsil hlavu a plakal
'Cause I always wanted me one that was long and black. protože jsem vždy chtěl mít jednoho, velkého, černého
 
One day I devised myself a plan Jednoho dne jsem si vymyslel plán
That should be the envy of most any man který mi měl závidět téměř každý chlap
I'd sneak it out of there in a lunchbox in my hand pronesu ho odtamtud v lunchboxu v ruce
Now gettin' caught meant gettin' fired takže, být chycen znamenalo být vyhozen
But I figured I'd have it all by the time I retired ale počítal jsem, že to budu mít vše, než půjdu do důchodu
 
I'd have me a car worth at least a hundred grand. Budu mít auto v ceně nejmíň sto táců
I'd get it one piece at a time dostanu ho, kus po kuse
And it wouldn't cost me a dime a nebude mě to stát ani deseticent
You'll know it's me when I come through your town budete vědět, že to jsem já, až pojedu vašim městem
I'm gonna ride around in style budu se projíždět stylově
I'm gonna drive everybody wild budu každého přivádět k šílenství
'Cause I'll have the only one there is around. protože já budu mít naprosto jedinečný kus
 
So the very next day when I punched in Tak hned další den, když jsem si odpíchnul
With my big lunchbox and with help from my friends se svým velkým lunchboxem a za pomocí svých kamarádů
I left that day with a lunch box full of gears odešel jsem toho dne s lunchboxem plným dílů
I've never considered myself a thief nikdy jsem se nepovažoval za zloděje
But GM wouldn't miss just one little piece ale GM nebude postrádat ani jeden jediný kus
Especially if I strung it out over several years. zvlášť, jestli to potáhnout po několik let
 
The first day I got me a fuel pump První den jsem si obstaral palivovou pumpu
And the next day I got me an engine and a trunk a další den jsem si sehnal motor a kufr
Then I got me a transmission and all the chrome pak jsem si obstaral převodovku a všechen chrom
The little things I could get in my big lunchbox ty malé věci jsem mohl dát do svého velkého lunchboxu
Like nuts, an' bolts, and all four shocks třeba matky a šrouby, a všechny čtyři tlumiče
But the big stuff we snuck out in my buddy's mobile ale ty velké jsme tajně vynesli v karavanu mého
home. kámoše
 
Now, up to now my plan went all right Takže, až do teď mi plán vycházel
'Til we tried to put it all together one night než jsme to všechno zkusili dát jednou v noci dohromady
And that's when we noticed that something was definitely wrong. a tehdy jsme si všimli, že se něco rozhodně pokazilo
 
The transmission was a fifty three Převodovka byla padesát trojka
And the motor turned out to be a seventy three a motor, jak se ukázalo, byl sedmdesát trojka
And when we tried to put in the bolts all the holes were gone. a když jsme zkusili namontovat ty šroubky, všechny díry byl pryč
 
So we drilled it out so that it would fit Tak jsme to vyvrtali, aby to padlo
And with a little bit of help with an adapter kit a s malou pomocí adaptérů
We had that engine runnin' just like a song jsme měli motor, který běžel zrovna jako písnička
 
Now the headlight' was another sight No a teď, přední světla, to byla další podívaná
We had two on the left and one on the right měli jsme dvě nalevo a jedno napravo
But when we pulled out the switch all three of 'em come on. ale když jsme vytáhli spínač, všechna tři se rozsvítila
 
The back end looked kinda funny too Zadek vypadal taky tak trošku podivně
But we put it together and when we got through ale dali jsme ho dohromady, a když jsme skončili
Well, that's when we noticed that we only had one tail-fin no, tehdy jsme si všimli, že máme jen jednu zadní ploutev
 
About that time my wife walked out Asi tak v té době vyšla má žena
And I could see in her eyes that she had her doubts a já jsem jí viděl na očích, že měla pochybnosti
But she opened the door and said "Honey, take me for a spin." ale otevřela dveře a řekla ‚Miláčku, vezmi mě na projížďku‘
 
So we drove up town just to get the tags Tak jsme vyjeli do města, prostě sehnat značky
And I headed her right on down main drag a já jsem s ní zamířil rovnou na hlavní
I could hear everybody laughin' for blocks around slyšel jsem, jak se všichni všech blocích smáli
 
But up there at the court house they didn't laugh Ale tam, u soudní budovy se nesmáli
'Cause to type it up it took the whole protože na to, aby se to všechno sepsalo, potřebovali všechen personál
staff a když se tím probrali, tak ten spis vážil
And when they got through the title weighed šedesát liber
sixty pounds.
  Dostal jsem ho kus po kuse
I got it one piece at a time a nestálo mě to ani deseticent
And didn‘t cost me a dime budete vědět, že to jsem já, až pojedu vašim městem
You'll know it's me when I come through your town budu se projíždět stylově
I'm gonna ride around in style budu každého přivádět k šílenství
I'm gonna drive everybody wild protože já budu mít naprosto jedinečný kus
'Cause I'll have the only one there is around.
  Fuj! Jé, RED RYDER
Ugh! Yeah, RED RYDER tohle je COTTON MOUTH
This is the COTTON MOUTH v PSYCHO-BILLY CADILLAC, no tak
In the PSYCHO-BILLY CADILLAC Come on ha, tohle je COTTON MOUTH
Huh, This is the COTTON MOUTH a popření nákladů na tuhle mašinu
And negatory on the cost of this mow-chine there RED RYDER tam RED RYDER
You might say I went right up to the factory možná řeknete, že jsem šel rovnou do továrny
And picked it up, it's cheaper that way a sebral ho, je levnější způsob
Ugh!, what model is it? Fuj! Co je to za model?
 
Well, It's a '49, '50, '51, '52, '53, '54, '55, '56'57, '58' 59' automobile Takže, je to automobil '49, '50, '51, '52, '53, '54, '55, '56, '57, '58' 59'
It's a '60, '61, '62, '63, '64, '65, '66, '67 '68, '69, '70 automobile. je to automobil '60, '61, '62, '63, '64, '65, '66, '67 '68, '69, '70
 
 
Text vložil: Ellie (12.5.2020)
Překlad: Ellie (12.5.2020)


Baví tě překládat texty? Umíš cizí jazyky? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku

Všechny písničky interpreta Johnny Cash
A Boy Named Sue Pohodář Tom
A Thing Called Love Ellie
Ballad of a teenage queen Pohodář Tom
Banks of the Ohio Ellie
Bird On A Wire Pohodář Tom
Busted Ellie
Crazy Old Soldier Ellie
Daddy sang bass Pohodář Tom
Don't take your guns to town Pohodář Tom
Field Of Diamonds Pohodář Tom
Folsom Prison Blues Pohodář Tom
For The Good Times Pohodář Tom
Ghost Riders in the Sky Pohodář Tom
Give My Love to Rosie Ellie
Grandfather´s Clock Ellie
Green, Green Grass Of Home Pohodář Tom
Hey Porter Pohodář Tom
Highwayman Pohodář Tom
Hurt Chiquita
I got stripes Pohodář Tom
I Hung My Head Ellie
I Still Miss Someone Pohodář Tom
In The Jailhouse Now Pohodář Tom
Jackson Ellie
Man in black Pohodář Tom
Mary Of The Wild Moor Pohodář Tom
One Piece At a Time Ellie
Ring of Fire Pohodář Tom
Rose Of My Heart Pohodář Tom
Sam Hall Ellie
San Quentin Ellie
Starkville City Jail Pohodář Tom
Sunday Morning Coming Down Pohodář Tom
Walk the Line Ellie
Wanted Man Pohodář Tom
When It’s Springtime in Alaska Ellie
You’re My Sunshine Ellie


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. RUNAWAY (half alive)
5. Mama Said (Lukas Graham)
6. That Easy (Yellow Days)
7. Lose You To Love Me (Selena Gomez)
8. Without You (Mariah Carey)
9. Like I Can (Sam Smith)
10. Would You Be So Kind? (Dodie)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. That Easy (Yellow Days)
5. Without You (Mariah Carey)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Green Day
2.Maroon 5
3.Marilyn Manson
4.Imagine Dragons
5.Rob Thomas

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
1327 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.dr4ke
403 písní
5.Maty
393 písní
6.Anet :)
374 písní
7.Matri
301 písní
8.Eli
280 písní
9.Frozty
235 písní
10.NutiTuti
161 písní
11.Katrin
147 písní
12.lelay
99 písní
13.Sedmikráska
76 písní
14.Nikola
74 písní
15.Monika
70 písní
16.Nikouš
60 písní
17.Cas
55 písní
18.Chiquita
47 písní
19.Cyantech
35 písní
20.Chlupatá Okurka
31 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad