John Connor - Love AlwaysText písně v originále a český překlad

Love Always

Vždy milovat

Ain't it crazy how life go Není to šílené, jak to život chodí
How we stuck on this lifeboat jak jsme uvízli na záchranném člunu
How we swimming and paddling, jak plaveme a pádlujeme?
hoping that we can just get to the right note Doufáme, že se dostaneme na správnou notu
Man this can get shit can get člověk tohle dokáže získat, blbost může být zlá,
spiteful, so we turn to a bible or a rifle takže se obrátíme k bibli nebo zbrani
Searching and praying for answers Hledáme odpovědi a modlíme se
when we don't even know where life go? když ani nevíme, kam se život ubírá?
 
They told me to try a little tenderness Řekli mi, abych zkusil trochu něžnosti
They said that what you give is what you get říkají, že co dáš, to dostaneš
But I don't know if I believe that shit ale nevím, jestli té blbosti věřím
Because you had my heart and then you dipped protože jsi měla mé srdce a pak ses zapletla
You slidin off my friends list sklouzáváš se seznamu mých kamarádů
You did that shit you meant it udělala jsi tu blbost, to jsi měla v úmyslu
Do not try to flip it nesnaž se to obrátit
It's wicked, it's written in stone je to podlé, vyryté do kamene
Can't take that shit back nedokážu tu blbost přijmout
Now I'm cryin all alone teď pláču úplně sám
You made my heart crack nechala jsi mé srdce puknout
I don't even check my phone ani se nedívám na telefon
No Purple Heart and no snaps žádné Purpurové srdce ani fotky
Feel like everywhere I go I can't escape what happened mám pocit, že kamkoli jdu, nemůžu utéct před tím, co se stalo
 
What's happening? Co se děje?
Two times this week, I've seen you in my dreams Tento týden jsem tě dvakrát viděl ve svých snech
Don't have a place to go where I can try to find peace or be me nemám kam jít, kde můžu zkusit najít klid nebo být sám sebou
 
Don't be mistaken when you're listening Nenech se zmýlit, když tohle posloucháš
this song is not for you písnička není pro tebe
(Just hold me, just hold me) (jen mě objímej, objímej)
This is for me cause I believe that I can grieve my way to truth ta je pro mě, protože věřím, že truchlením najdu cestu k pravdě
(Just hold me, just hold me) (jen mě objímej, objímej)
Maybe there's a reason why we seem to suffer in our youth Možná je důvod, proč, jak se zdá, musíme v mládí trpět
(Just hold me, just hold me) (jen mě objímej, objímej)
But I'm still dreaming of the feeling back when it was me and you ale stejně stále sním o tom pocitu tehdy, kdy to bylo ty a já
(Just hold me, just hold me) (jen mě objímej, objímej)
I hope you know you hurt me Doufám, že víš, že si mě ranila
I hope you know I'm cryin doufám, že víš, že pláču
When you said you don't deserve me když jsi řekla, že si tě nezasloužím
And pulled off in the night a v noci ses odtrhla
And now my family's gettin worried, say they see it in my eyes A teď si má rodina dělá starosti, říká, že mi to vidí na očích
Because I'm lonely and uncertain if I'm gonna be alright I tell em protože jsem osamělý, nejsem si jistý, jestli budu v pohodě, říkám jim
A week ago I'm chillin just writing another song Před týdnem, chladím to, jen píšu novou píseň
About a girl I had a vision and dreamed her singing along o dívce, o které jsem měl své představy a o které jsem snil, jak bude zpívat se mnou
She was my world and then it all fell to the ground and I was wrong Byla můj svět a pak se to vše zhroutilo k zemi, byl jsem špatný
Did I do this to myself? I had to call her on the phone yeah Udělal jsem si to sám? Měl jsem ji zavolat, jo
Wondering what you gonna tell ya friends and ya family Zajímá mě, co řekneš svým kamarádům a rodině
How you fucked another dude jak jsi ses vykašlala na dalšího chlápka,
How you handle it? Jak se s tím vypořádáš?
Are you in pain when you flex on the gram and shit Bolí tě, když pózuješ na fotky na Instagram nebo jinou kravinu?
 
Or does it break your heart when I'm not there with ya Nebo ti láme srdce, když tam nejsem s tebou, jó?
Said you never knew how much you would care for me Řekla, ani nevíš, jak moc tě chci
Since the day I met you thought you'd be there for me od té chvíle, kdy jsem tě potkala, vždy budu s tebou
Being alone really never was rare for me Být sám fakt pro mě nebylo nic vzácného
Being in love was something I was scared to be být zamilovaný pro mě bylo něco, čeho jsem se bál
Never forget the night when you was drivin away nikdy nezapomenu na tu noc, kdy jsi odjela
New whip, new girl there was nothing that I could say Nový bič, nová holka, nebylo nic, co bych nemohl říct
You were pleading, kinda cryin, couldn't really read your brain vymlouvala ses, plakala, nemohl jsem ti číst myšlenky
Feel like a bullet hit my lungs and the air was replaced with pain mám pocit, jakoby mě kulka prostřelila plíce a vzduch nahradila bolest
 
Don't be mistaken when you're listening Nenech se zmýlit, když tohle posloucháš
this song is not for you písnička není pro tebe
(Just hold me, just hold me) (jen mě objímej, objímej)
This is for me cause I believe that I can grieve my way to truth ta je pro mě, protože věřím, že truchlením najdu cestu k pravdě
(Just hold me, just hold me) (jen mě objímej, objímej)
Maybe there's a reason why we seem to suffer in our youth možná je důvod, proč, jak se zdá, musíme v mládí trpět
(Just hold me, just hold me) (jen mě objímej, objímej)
But I'm still dreaming of the feeling back when it was me and you ale stejně stále sním o tom pocitu tehdy, kdy to bylo ty a já
(Just hold me, just hold me) (jen mě objímej, objímej)
 
Talkin to my pops, wish you were here right now Povídám si s chlápky, přeji si, abys tu právě teď byla
Wish you could hold me down and catch my tears right now přeji si, abys mě chránila, teď zastavila mé slzy
Because I'm lonely and I know that you could heal my frown protože jsem osamělý a vím, že bys vyléčila mé zamračené čelo
It's true, it's you Je to pravda, jsi to ty
It's been hard to open up since I lost you I lost trust Je těžké se otevřít, protože jsem tě ztratil, ztratil jsem víru
I was scared that I knew anyone could leave me in the dust Měl jsem strach, věděl jsem, že mě kdokoli může opustit a zanechat ve mně zmatek
I'm not talking about you, I'm really talkin bout us nemluvím o tobě, fakt mluvím o nás
When it all falls down that's when I need to look up but Když se to zhroutí, pak vím, že se potřebuju dívat vzhůru, ale
I told her I love her and when I blow up imma bring her backstage řekl jsem jí, že ji miluju, až na ni vybuchnu, vezmu ji do zákulisí
 
Now I'm stuck wondering why the fuck we can't back to that day Jsem na mrtvém bodě, když přemýšlím, proč se sakra nemůžeme vrátit do toho dne
But you gon remember what you did if this kid could ever catch fame ale budeš si pamatovat, co jsi udělala, jestli by toto děcko nemohlo získat slávu
Cause you were the first girl I loved protože jsi byla první holka, kterou jsem miloval
but you still made my damn heartbreak ale pořád mám zpropadeně zlámané srdce
Gave her everything I had, she was different from the last dal jsem jí všechno, co jsem měl, byla jiná než ty minulé
Bought her roses by the bag, now they dyin in her lap Kupoval jsem jí růže po taškách, teď vadnou v jejím klíně
Had to say it in a rap, know I'll never bring you back musel jsem to říct rapem, vím, nikdy si tě nepřivedu zpátky
Shoulda know from my past that nothing's ever built to last Měl jsem se poučit z minulosti, nikdy se nic nebuduje proto, aby to vydrželo
 
Don't be mistaken when you're listening Nenech se zmýlit, když tohle posloucháš
this song is not for you písnička není pro tebe
(Just hold me, just hold me) (jen mě objímej, objímej)
This is for me cause I believe that I can grieve my way to truth ta je pro mě, protože věřím, že truchlením najdu cestu k pravdě
(Just hold me, just hold me) (jen mě objímej, objímej)
Maybe there's a reason why we seem to suffer in our youth Možná je důvod, proč, jak se zdá, musíme v mládí trpět
(Just hold me, just hold me) (jen mě objímej, objímej)
But I'm still dreaming of the feeling back when it was me and you ale stejně stále sním o tom pocitu tehdy, kdy to bylo ty a já
(Just hold me, just hold me) (jen mě objímej, objímej)
 
 
Text vložil: Ellie (8.7.2019)
Překlad: Ellie (8.7.2019)Baví tě překládat texty? Nebo vytvářet titulky k videím? Umíš cizí jazyky? Jsi fanouškem nějakého zpěváka či skupiny a rád bys o něm pověděl více ostatním? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)

Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Kings & Queens (Ava Max)
2. Memories (Maroon 5)
3. Welcome to Paradise (Green Day)
4. Little Wonders (Rob Thomas)
5. That Easy (Yellow Days)
6. Los Surfers Muertos (Pixies)
7. Lose You To Love Me (Selena Gomez)
8. Without You (Mariah Carey)
9. Like I Can (Sam Smith)
10. Would You Be So Kind? (Dodie)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. That Easy (Yellow Days)
5. Without You (Mariah Carey)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Green Day
2.Maroon 5
3.Marilyn Manson
4.Imagine Dragons
5.Rob Thomas

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
1490 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.Anet :)
436 písní
5.dr4ke
403 písní
6.Maty
393 písní
7.Matri
323 písní
8.Eli
305 písní
9.Frozty
239 písní
10.NutiTuti
161 písní
11.Katrin
147 písní
12.lelay
112 písní
13.Monika
100 písní
14.Sedmikráska
76 písní
15.Nikola
74 písní
16.Nikouš
60 písní
17.Cas
58 písní
18.Chiquita
47 písní
19.Cyantech
35 písní
20.Chlupatá Okurka
31 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad