Skrýt český překladGreen Day - Jesus of Suburbia

Text písně v originále a český překlad

Jesus of Suburbia

[Part 1: Jesus of Suburbia]

I'm the son of rage and love
The Jesus of Suburbia
From the bible of none of the above
On a steady diet of
Soda pop and Ritalin
No one ever died for my sins in hell
As far as I can tell
At least the ones I got away with

And there's nothing wrong with me
This is how I'm supposed to be
In a land of make believe
That don't believe in me

Get my television fix
Sitting on my crucifix
The living room or my private womb
While the Mom's and Brad's are away
To fall in love and in debt
To alcohol and cigarettes
And Mary Jane
To keep me insane
Doing someone else's cocaine

And there's nothing wrong with me
This is how I'm supposed to be
In a land of make believe
That don't believe in me

[Part 2: City of the Damned]

At the center of the Earth
In the parking lot
Of the 7-11 where I was taught
The motto was just a lie
It says home is where your heart is
But what a shame
'Cause everyone's heart
Doesn't beat the same
It's beating out of time

City of the dead
At the end of another lost highway
Signs misleading to nowhere
City of the damned
Lost children with dirty faces today
No one really seems to care

I read the graffiti
In the bathroom stall
Like the holy scriptures of a shopping mall
And so it seemed to confess
It didn't say much
But it only confirmed that
The center of the Earth
Is the end of the world
And I could really care less

City of the dead
At the end of another lost highway
Signs misleading to nowhere
City of the damned
Lost children with dirty faces today
No one really seems to care

[Part 3: I Don't Care]

I don't care if you don't
I don't care if you don't
I don't care if you don't care
[4x]

I don't care

Everyone is so full of shit
Born and raised by hypocrites
Hearts recycled but never saved
From the cradle to the grave
We are the kids of war and peace
From Anaheim to the middle east
We are the stories and disciples
Of the Jesus of suburbia

Land of make believe
And it don't believe in me
Land of make believe
And it don't believe
And I don't care!
I don't care! [4x]

[Part 4: Dearly Beloved]

Dearly beloved are you listening?
I can't remember a word that you were saying
Are we demented or am I disturbed?
The space that's in between insane and insecure

Oh, therapy, can you please fill the void?
Am I retarded or am I just overjoyed?
Nobody's perfect and I stand accused
For lack of a better word, and that's my best excuse

[Part 5: Tales of Another Broken Home]

To live and not breathe
Is to die in tragedy
To run, to run away
To find what you believe

And I leave behind
This hurricane of fucking lies

I lost my faith to this
This town that don't exist
So I run, I run away
To the lights of masochists

And I leave behind
This hurricane of fucking lies
And I walked this line
A million and one fucking times
But not this time

I don't feel any shame, I won't apologize
When there ain't nowhere you can go
Running away from pain when you've been victimized
Tales from another broken home

You're leaving!
You're leaving!
You're leaving!
Ah you're leaving home!

Ježíš z předměstí

[Část 1: Ježíš z předměstí]

Jsem syn vzteku a lásky
Ježíš z předměstí
Z bible od nikoho z hora
Na stále dietě
Sodovky a Ritalinu
Nikdo nikdy nezemřel za mé hříchy v pekle
Aspoň co já vím
Tak ne kvůli těm co mi prošli

Se mnou není nic špatně
Takovýhle mám být
V zemi, která mě nutí věřit
Ale sama ve mě nevěří

Sprav mou televizi
Sedím na svém krucifixu
V obýváku, nebo mým kutlochu
Zatím co jsou matky a Bradové pryč
Zamilovat se a zadlužit se
Do alkoholu a cigaret
A trávy
Abych zůstal šílený
Brát kokain někoho jiného

Se mnou není nic špatně
Takovýhle mám být
V zemi, která mě nutí věřit
Ale sama ve mě nevěří

[Část 2: Město zatracených]

Ve středu Země
Na parkovišti
7-11 kde jsem byl naučen
Motto byla pouze lež
Říká, že domov je, kde je tvé srdce
Ale jaká škoda
Protože všechna srdce
Nebijí stejně
Bijí mimo rytmus

Město mrtvých
Na konci další ztracené dálnice
Značky klamou a vedou nikam
Město zatracených
Ztracené děti se špinavými tvářemi
Nikoho to zdá se nezajímá

Četl jsem graffiti
V záchodový kabince
Jako svaté písmo obchoďáku
A vypadalo to jako doznání
Moc neříkalo
Ale pouze potvrdilo
Že střed Země
Je konec světa
A to mi bylo vážně ukradené

Město mrtvých
Na konci další ztracené dálnice
Značky klamou a vedou nikam
Město zatracených
Ztracené děti se špinavými tvářemi
Nikoho to zdá se nezajímá

[Část 3: Nezajímá mě to]

Nezajímá mě to, jestli tě to
Nezajímá mě to, jestli tě to
Nezajímá mě to, jestli tě to nezajímá
[4x]

Nezajímá mě to

Všichni jsou plný sraček
Narodily se a byli vychovaní pokrytci
Recyklovaná srdce, která nikdy nebyla zachráněna
Z kolébky do hrobu
Jsem děti války a míru
Z Anaheimu až po střední východ
Jsme příběhy a učednící
Ježíše z předměstí

Země, která mě nutí věřit
A ve mě nevěří
Země, která mě nutí věřit
A nevěří
A mě to nezajímá!
Mě to nezajímá! [4x]

[Část 4: Nejmilejší]

Nejmilejší, posloucháš?
Nepamatuji si jediné slovo, co jsi říkala
Jsme dementní, nebo jsem já narušený?
Místo, které je mezi šíleností a nejistotou

Oh, terapie, můžeš prosím zaplnit prázdnotu?
Jsem retardovaný, nebo jenom velmi šťastný?
Nikdo není dokonalý a já stojím obviněný
Pro nedostatek dobrých slov a to je moje nejlepší výmluva

[Část 5: Příběhy dalšího zničeného domova]

Žít a nedýchat
Je tragická smrt
Utíkat, utíkat pryč
Najít v co věříš

Nechávám za sebou
Tenhle hurikán zasraných lží

Ztratil jsem v tohle víru
Tohle město co neexistuje
Takže utíkám, utíkám pryč
Za světly masochistů

A nechávám za sebou
Tenhle hurikán zasraných lží
A chodil jsem touto cestou
Milion a jedenkrát
Ale teď už ne

Necítím žádnou hanbu, nebudu se omlouvat
Když tu není kam by jsi šel
Utíkat před bolestí, když z tebe udělali oběť
Příběhy dalšího zničeného domova

Odcházíš!
Odcházíš!
Odcházíš!
Ah, odcházíš z domu!

Text vložil: Maty (6.2.2019)
Překlad: Maty (6.2.2019)


Baví tě překládat texty? Umíš cizí jazyky? A chceš si přivydělat? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)


Green Day - Jesus of Suburbia na Youtube
Komentáře návštěvníků

:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebookuTexty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti