Skrýt český překladGreen Day - Homecoming

Text písně v originále a český překlad

Homecoming

[Part 1: The Death Of The St. Jimmy]

My heart is beating from me
I am standing all alone
Please call me only if you are coming home
Waste another year flies by
Waste a night or two
You taught me how to live

In the streets of shame
Where you've lost your dreams in the rain
There's no signs of hope
The stems and seeds of the last of the dope

There's a glow of light
The St. Jimmy is the spark in the night
Bearing gifts and trust
The fixture in the city of lust

What the hell's your name?
What's your pleasure and what is your pain?
Do you dream too much?
Do you think what you need is a crutch?

In the crowd of pain
St. Jimmy comes without any shame
He says, "We're fucked up," but we're not the same
And mom and dad are the ones you can blame

Jimmy died today
He blew his brains out into the bay
In the state of mind
It's my own private suicide

[Part 2: East 12th St.]

Well, nobody cares
Well, nobody cares
Does anyone care if nobody cares?
[2x]

Jesus filling out paperwork now
At the facility on East 12th St
He's not listening to a word now
He's in his own world and he's daydreaming

He'd rather be doing something else now
Like cigarettes and coffee with the underbelly
His life's on the line with anxiety now
And she had enough, and he had plenty

So far away
I don't want to stay
Get me out of here right now
I just wanna be free
Is there a possibility?
Get me out of here right now

This life like dream ain't for me

[Part 3: Nobody Likes You]
[Written and sung by Mike Dirnt]

I fell asleep while watching spike TV
After 10 cups of coffee and you're still not here

Dreaming of a song
But something went wrong
And I can't tell anyone
'Cause no one's here

Left me here alone
And I should have stayed home
After 10 cups of coffee I'm thinking

(Where'd you go?)
Nobody likes you, everyone left you
(Where'd you go?)
They're all out without you havin' fun
(Where'd you go?)
Nobody likes you, everyone left you
(Where'd you go?)
They're all out without you havin' fun

(Where'd you go... go... go... go...)

[Part 4: Rock And Roll Girlfriend]
[Written and sung by Tre Cool]

Geez!

I got a rock and roll band
I got a rock and roll life
I got a rock and roll girlfriend
And another ex-wife

I got a rock and roll house
I got a rock and roll car
I play the shit out the drums
And I can play the guitar

I got a kid in New York
I got a kid in The Bay
I haven't drank or smoked nothin'
In over 22 days
(Don't wanna be an American idiot)
So get off my case
Off of my case
Off of my case

[Part 5: We're Coming Home Again]

Here they come marching down the street
Like a desperation murmur of a heart beat
Coming back from the edge of town
Underneath their feet

The time has come and it's going nowhere
Nobody ever said that life was fair now
Go-carts and guns are treasures they will bear
In the summer heat

The world is spinning 'round
And 'round out of control again
From the 7-11 to the fear of breaking down
So send my love a letterbomb
And visit me in hell
We're the ones going

Home
We're coming home again
Home
We're coming home again

I started fuckin' running
As soon as my feet touched ground
We're back in the Barrio
But to you and me, that's Jingle Town that's

Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again

Nobody likes you
Everyone left you
They're all out without you havin' fun

Návrat domu

[Část 1: Smrt sv. Jimmyho]

Mé srdce bije ode mne
Stojím tu úplně sám
Prosím jen mi zavolej, jestli se vracíš domu
Další promrhaný rok utekl tak rychle
Promrhaná noc nebo dvě
Naučil jsi mne jak žít

V ulicích hanby
Kde jsi ztratil své sny v dešti
Nejsou tu žádná znamení naděje
Stopky a semena z poslední drogy

Je tu svit světla
Sv. Jimmy je jiskra v noci
Nesoucí dárky a důvěru
Náprava v tomhle městě chtíče

Jaké je k sakru tvoje jméno?
Jaké je tvé potěšení a jaké jsou tvé bolesti?
Moc sníváš?
Myslíš si, že potřebuješ berle?

V davu bolesti
Sv. Jimmy přichází beze studu
Říká, "Jsme zkažení," ale nejsme stejní
A máma a táta jsou ti, které máš vinit

Jimmy dneska zemřel
Vystřelil si mozek do zátoky
Ve stavu mysli
Je to moje vlastní soukromá sebevražda

[Část 2: Východní 12. ulice]

Tak, nikoho to nezajímá
Tak, nikoho to nezajímá
Zajímá někoho, že to nikoho nezajímá?
[2x]

Ježíš teď vyplňuje papíry
V zařízení na Východní 12. ulici
Neposlouchá žádná slova
Je ve svém vlastním světě a sní

Radši by teď byl někde jinde
Jako cigarety, kafe a povalečství
Jeho život tvoří linie úzkosti
Ona toho měla dost a on měl spoustu věcí

Tak daleko
Nechci zůstat
Dostaňte mě odtud hned teď
Chci jenom být volný
Je tu možnost?
Dostaňte mě odtud hned teď

Tenhle život jako sen není pro mne

[Část 3: Nikdo tě nemá rád]
[Napsal a nazpíval Mike Dirnt]

Usnul jsem, když jsem sledoval Spike TV
Po deseti šálcích kafe a stále tu nejsi

Zdá se mi o písní
Ale něco dopadlo špatně
A nikomu to nemůžu říct
Protože tu nikdo není

Nechali mě tu samotného
A měl jsem zůstat doma
Po deseti šálcích kafe přemýšlím

(Kam jsi šel?)
Nikdo tě nemá rád, všichni tě opustili
(Kam jsi šel?)
Všichni jsou venku bez tebe, užívají si
(Kam jsi šel?)
Nikdo tě nemá rád, všichni tě opustili
(Kam jsi šel?)
Všichni jsou venku bez tebe, užívají si

(Kam jsi šel... šel... šel... šel...)

[Část 4: Rock and Rollová přítelkyně]
[Napsal a nazpíval Tre Cool]

Geez!

Mám rock and rollovou kapelu
Mám rock and rolloví život
Mám rock and rollovou přítelkyni
A další bývalou ženu

Mám rock and rollový barák
Mám rock and rollové auto
Hraju falešný sračky na bubny
A umím hrát na kytaru

Mám dítě v New Yorku
Mám dítě v The Bay
Nic jsem nepil a nekouřil
Už přes 22 dní
(Nechci být americký idiot)
Tak mi dejte pokoj
Dejte mi pokoj
Dejte mi pokoj

[Část 5: Vracíme se znovu domu]

Tady jdou, pochodují po ulici
Jako zoufalé mumlání srdečního tepu
Vracejí se z okraje města
Po svých

Čas nadešel a nikam neutíká
Nikdo neříkal, že život je fér
Hračky a zbraně jsou poklady, které ponesou
Ve slunečním vedru

Svět se točí dokola
A dokola, zase mimo kontrolu
Od 7-11 až do strachu ze zhroucení
Tak pošli mé lásce bombu v dopise
A navštiv mě v pekle
My jsme ti co jdou

Domu
Vracíme jsem znovu domu
Domu
Vracíme jsem znovu domu

Začal jsem zkur*eně utíkat
Hned jak se mé chodidla dotkli země
Jsme zpátky v Barriu
Ale pro tebe a mě, to je Jingle Town, je to

Domu
Vracíme jsem znovu domu
Domu
Vracíme jsem znovu domu
Domu
Vracíme jsem znovu domu
Domu
Vracíme jsem znovu domu
Domu
Vracíme jsem znovu domu
Domu
Vracíme jsem znovu domu
Domu
Vracíme jsem znovu domu
Domu
Vracíme jsem znovu domu

Nikdo tě nemá rád
Všichni tě opustili
Všichni jsou venku bez tebe, užívají si

Text vložil: Maty (20.2.2019)
Překlad: Maty (20.2.2019)


Baví tě překládat texty? Umíš cizí jazyky? A chceš si přivydělat? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)


Green Day - Homecoming na Youtube
Komentáře návštěvníků

:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebookuTexty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti