Frank Zappa - FlakesText písně v originále a český překlad

Flakes

Šílenci

Flakes, flakes! Šílenci, šílenci!
Flakes, flakes! Šílenci, šílenci!
They don't do no good Nedělají nijak dobře
They never be workin' when they oughta should nikdy nebudou pracovat, když by měli
They waste your time marní tvůj čas
They're wastin' mine marní můj
California's got the most of them Kalifornie jich má nejvíc
Boy, they got a host of them chlapče, mají jich spoustu
 
Swear to god they got the most Přísahám bohu, že jich mají nejvíc
At every business on the coast v každém podniku na pobřeží
Swear to god they got the most přísahám bohu, že jich mají nejvíc
At every business on the coast v každém podniku na pobřeží
They got the flakes mají šílence
 
Flakes, flakes! Šílenci, šílenci!
 
They can't fix yer brakes Neumí ti spravit brzdy
You ask 'em, "where's my motor? " ptáš se jich „kde je můj motor?“
"well, it was eaten by snakes" no, snědli ho hadi
You can stab 'n' shoot 'n' spit můžeš bodnout nožem a střelit a plivat
But they won't be fixin' it ale nespraví ti ho
They're lyin' an' lazy lžou a jsou líní
They can be drivin' you crazy můžou tě přivést k šílenství
 
Swear to god they got the most Přísahám bohu, že jich mají nejvíc
At every business on the coast v každém podniku na pobřeží
Swear to god they got the most přísahám bohu, že jich mají nejvíc
At every business on the coast v každém podniku na pobřeží
Take it away, bob (odnes si to, Bobe)
I asked as nice as I could zeptal jsem se, jak nejpříjemněji jsem dokázal
If my job would jestli by ta má práce
Somehow be finished by Friday byla tak nějak do pátku hotová
Well, the whole damn weekend came 'n' went, Frankie takže, celý zpropadený víkend začal a skončil, Frankie
Wanna buy some acid, Bob? (Chceš koupit nějaký metakvalon, Bobe?)
You know what, they didn't do nothin' Víš co, neudělali nic
But they charged me double for Sunday ale naúčtovali mi dvojnásob za neděli
 
Now, you know, no matter what you do Teď, víš, nezáleží na tom, co děláš
They gonna cheat and rob you podvedou a okradou tě
And then they'll give you a bill that'll get your senses reelin' a pak ti dají účet, ze kterého se ti pomatou všechny smysly
And if you do not pay a jestli nezaplatíš
They got computer collectors dají tě do počítače
That'll get you so crazy till your head'll go through the ceilin' přivedou tě k takovému šílenství, že bys vyletěl z kůže
Yes it will! ano, vyletěl
 
I'm a moron 'n' this is my wife Jsem pitomec a tohle je má žena
She's frosting a cake dává ledovou polevu na koláč
With a paper knife nožem na papír
All what we got here's všechno co tu máme
American made je americké výroby
It's a little bit cheesey, je to trošku laciné
But it's nicely displayed ale hezky vystavené
Well we don't get excited when it no nevzrušuje nás, když se to
Crumbles 'n' breaks rozpadne a rozbije
We just get on the phone prostě jdeme k telefonu
And call up some Flakes a zavoláme nějaké šílence
They rush on over přispěchají
'N' wreck it some more a zničí to o něco víc
'N' we are so dumb a my jsme tak tupí
They're linin' up at our door staví se do řady u našich dveří
Well, the toilet went crazy takže, toaleta zešílela
Yesterday afternoon včera odpoledne
The plumber he says instalatér říká
"Never flush a tampoon!" „Nikdy nesplachujte tampon!“
This great information To je skvělá informace
Cost me half a week's pay stála mě půl týdenní plat
And the toilet blew up a toaleta vyletěla do vzduchu
Later on the next day ay-eee-ay později druhého dne neee
Blew up the next day WOO-OOO vyletěla do vzduchu další den WOO-OOO
 
One, two three four! Jedna, dva, tři, čtyři!
One, two, uh, four! Jedna, dva, uh, čtyři!
One, two, three, four! Jedna, dva, tři, čtyři!
One, two, three, four! Jedna, dva, tři, čtyři!
 
We are millions 'n' millions Jsou nás miliony a miliony
We're coming to get you přicházíme tě dostat
We're protected by unions jsme chráněni uniemi
So don't let it upset you tak se tím nenech otrávit
Can't escape the conclusion nemůžeš uniknout ujednání
It's probably God's Will je to pravděpodobně boží vůle
That civilization ta civilizace
Will grind to a standstill zanikne
And we are the people a my jsme lidé
Who will make it all happen kteří to provedou
While yer children is sleepin', zatímco tvé děti spí
Yer puppy is crappin' tvoje štěně s**e
You might call us Flakes možná zavoláš nás, šílence
Or something else you might coin us nebo nás možná napakuješ něčím jiným
But we know you're so greedy ale víme, že jsi nenasytný
That you'll probably join us že se k nám asi připojíš
 
We're comin' to get you, we're comin' to get you Přicházíme tě dostat, přicházíme tě dostat
We're comin' to get you, we're comin' to get you přicházíme tě dostat, přicházíme tě dostat
We're comin' to get you, we're comin' to get you přicházíme tě dostat, přicházíme tě dostat
We're comin' to get you, we're comin' to get you přicházíme tě dostat, přicházíme tě dostat
 
 
 
Text vložil: Ellie (5.9.2019)
Překlad: Ellie (5.9.2019)Baví tě překládat texty? Nebo vytvářet titulky k videím? Umíš cizí jazyky? Jsi fanouškem nějakého zpěváka či skupiny a rád bys o něm pověděl více ostatním? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)

Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Kings & Queens (Ava Max)
2. Memories (Maroon 5)
3. Welcome to Paradise (Green Day)
4. Little Wonders (Rob Thomas)
5. Los Surfers Muertos (Pixies)
6. That Easy (Yellow Days)
7. Lose You To Love Me (Selena Gomez)
8. Without You (Mariah Carey)
9. Like I Can (Sam Smith)
10. Would You Be So Kind? (Dodie)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. That Easy (Yellow Days)
5. Without You (Mariah Carey)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Green Day
2.Maroon 5
3.Marilyn Manson
4.Imagine Dragons
5.Rob Thomas

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
1490 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.Anet :)
436 písní
5.dr4ke
403 písní
6.Maty
393 písní
7.Matri
323 písní
8.Eli
305 písní
9.Frozty
239 písní
10.NutiTuti
161 písní
11.Katrin
147 písní
12.lelay
112 písní
13.Monika
100 písní
14.Sedmikráska
76 písní
15.Nikola
74 písní
16.Nikouš
60 písní
17.Cas
58 písní
18.Chiquita
47 písní
19.Cyantech
35 písní
20.Chlupatá Okurka
31 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad