Post Malone - Die for MeText písně v originále a český překlad

Die for Me

Umřít pro mě

Oh yeah, oh yeah, oh yeah Ach jo, ach jo, ach, jo
Yeah, you'd die for me jo, umřela bys pro mě
Said you'd die, said you'd die řekla jsi, že bys umřela, řekla jsi, že bys umřela
But you lied, you lied to me ale lhala jsi, lhala jsi mi
 
Said you'd take a bullet, Řekla jsi, že bys mě před kulkou chránila tělem,
told me you would die for me řekla jsi, že bys pro mě umřela
I had a really bad feeling you've been lying to me měl jsem fakt špatný pocit, že mi lžeš
We were on the low, but you were getting high with me byli jsme na tom špatně, ale se mnou ses vyšplhala nahoru
When it's past 11, that's a different side I see když je po jedenácté, pak je to jiné, chápu
 
Said you'd die for me, you'd die for me, Řekla jsi, že bys pro mě umřela, že bys pro mě umřela,
you'd die for me že bys pro mě umřela
But you lied to me, you lied to me, you lied to me ale lhala jsi mi, lhala jsi mi, lhala jsi mi
Said you'd die for me, you'd die for me, you'd die for me řekla jsi, že bys pro mě umřela, že bys pro mě umřela, že bys pro mě umřela
But you lied to me, you lied to me, you lied to me ale lhala jsi mi, lhala jsi mi, lhala jsi mi
 
It was love at first sight, felt like you were chosen Byla to láska na první pohled, zdálo se, že jsi ta vyvolená
But that blood in your veins, yeah, I know it's frozen (it's so cold) ale ta krev v tvých žilách, jo, vím, že je zmrzlá (je studená)
Got no patience no more (no) už dál nemám trpělivost (ne)
Been waitin' too long (yeah) čekám moc dlouho (jo)
You hid that shit away and I was the last one to know, bitch (ayy) skrývala jsi tu záležitost a já se to dozvěděl poslední, děvko
 
I heard you comin' in, I was lyin' there awake Slyšel jsem tě přicházet, ležel jsem tam vzhůru
Didn't know that it was you, got the gun right out the safe (damn) nevěděl jsem, že jsi to ty, popadl jsem zbraň, jen kvůli bezpečnosti (sakra)
Remember when you got my ass arrested (wow) vzpomínám si, když jsi nechala zatknout můj zadek (wow)
At least when I was in jail, I got some rest in přinejmenším, když jsem byl ve vězení, odpočnul jsem si
 
Ooh, I surrender (ayy), time to forget ya (ayy) Ach, podlehl jsem, je čas na tebe zapomenout
I'm too tired to forgive ya (ayy), it's too hard on my liver (ayy) jsem příliš otrávený na to, abych ti odpustil, je to pro má játra moc těžké (jej)
And you know (ayy) it's all (ayy) over now a znám tě, je to teď všechno pryč,
All your friends (ayy), you know (ayy) všichni tví kamarádi, víš,
they sold you out oni tě prodali
 
Said you'd take a bullet, told me you would die for me (die for me) Řekla jsi, že bys mě před kulkou chránila tělem, řekla jsi, že bys pro mě umřela (pro mě umřela)
I had a really bad feeling you've been lying to me (lying to me) měl jsem fakt špatný pocit, že mi lžeš
We were on the low, but you were getting high with me (high with me) byli jsme na tom špatně, ale se mnou ses vyšplhala nahoru (nahoru se mnou)
When it's past 11, that's a different side I see (side I see) když je po jedenácté, pak je to jiné, chápu (jiné chápu)
 
Said you'd die for me, you'd die for me, you'd die for me (die, die, die) Řekla jsi, že bys pro mě umřela, že bys pro mě umřela (umřela, umřela, umřela)
But you lied to me, you lied to me, you lied to me (lie, lie, lie) ale lhala jsi mi, lhala jsi mi, lhala jsi mi (lhala, lhala, lhala)
Said you'd die for me, you'd die for me, you'd die for me (die, die, die) řekla jsi, že bys pro mě umřela, že bys pro mě umřela (umřela, umřela, umřela)
But you lied to me, you lied to me, you lied to me, yeah (you lied, yeah) ale lhala jsi mi, lhala jsi mi, lhala jsi mi,jo (lhala jsi, jo)
 
It was a VIP, happened to be one of my best nights Bylo to VIP, měla to být jedna z mých nejlepších nocí
9 am, I came from out the club, it was daylight (daylight) v devět ráno jsem přišel z klubu, už bylo světlo (světlo)
Got a bad girl, I was treating her too nice (I was treating her too nice) měl jsem špatnou holku, choval se k ní moc mile (choval jsem se k ní moc mile)
Caught you being vulnerable, that ain't what I need (that ain't what I need) přistihl tě, že jsi ochotná podlehnout, to není to, co potřebuju (to není to, co potřebuju)
 
You just sold your soul, girl, quit crying (sold your soul) Prostě jsi prodala svou duši, holčičko, zanech pláče (prodala jsi svou duši)
From your passport, it looks like you lying (know you cold) už z tvého pasu se pozná, že lžeš (vím, jsi chladná)
You broken down by your past, don't deny it (you know I know) zničila tě tvá minulost, nepopírej to (víš, víš)
Your ex called, you was vulnerable, you flying, nah (flying) volal tvůj ex, že jsi ochotná podlehnout, jsi přelétavá, (přelétavá)
Wasn't on the best of terms, girl, I was trying (I was trying on ya) nerozuměli jsme si moc dobře, holčičko, snažil jsem se (snažil se)
 
I did everything to reach out to you (I was reaching out) Dělal jsem všechno, abych s tebou mluvit (mluvil jsem s tebou)
Said you never had me caught up in no drama (no drama) řekl, že se nikdy nezamotám do žádného drama (žádného drama)
I done ran into my karma (I done ran) utekl jsem do své karmy (utekl)
 
Said you'd take a bullet, told me you would die for me (that you would die) Řekla jsi, že bys mě před kulkou chránila tělem, řekla jsi, že bys pro mě umřela (pro mě umřela)
I had a really bad feeling you've been lying to me (you'd been lying) měl jsem fakt špatný pocit, že mi lžeš (lhala bys mi)
We been on the low, but you been getting high with me (you was high) byli jsme na tom špatně, ale se mnou ses vyšplhala nahoru (nahoru se mnou)
When it's past 11, that's a different side I see (a different side) když je po jedenácté, pak je to jiné, chápu (jiné)
 
Said you'd die for me, you'd die for me, you'd die for me (said you'd die, you said you'd die) Řekla jsi, že bys pro mě umřela, že bys pro mě umřela (řekla, že bys umřela, řekla, že bys umřela)
But you lied to me, you lied to me, you lied to me (now you're lying) ale lhala jsi mi, lhala jsi mi, lhala jsi mi (teď lžeš)
Said you'd die for me, you'd die for me, you'd die for me (oh yeah, oh yeah, oh yeah) řekla jsi, že bys pro umřela, že bys pro mě umřela (ach jé, ach jé, ach jé)
But you lied to me, you lied to me, you lied to me ale lhala jsi mi, lhala jsi mi, lhala jsi mi
 
Settle down, I spell it out, it's simple enough Usadit se, vysvětlit to, je to dost prosté
I came around, I figured out, should follow my gut přišel jsem, dal si to dohromady, měl být se řídit tím, co mi říká instinkt
I don't play anymore, I went through your phone už dál nehraju, prošel jsem tvůj telefon
And caught the girls in your DM's and took all them home a získal holky z tvých DM a vzal je všechny domů
And I know it's been a while since the last time you heard from me a vím, že to už je nějaký čas, kdy jsem se ti naposledy ozval
Grew into a savage and that's why they gave this verse to me stal se ze mě surovec, a proto mi věnovali tenhle verš
Turns out at shows 'cause they turn out at shows ukáže se na show, protože se ukážou na show
I sold 15 million copies of a break-up note prodal jsem 15 milionů výtisků vzkazů „rozcházím se s tebou“
Brought some strangers in our beds bereš cizí do naší postele
And now you lost your right to privacy a teď jsi ztratila právo na své soukromí
Spilling all our secrets sypeš všechna svá tajemství
When you thought they'd probably die with me když sis myslela, že bys pravděpodobně se mnou umřela
Know you fucking love it on the low znám tě, sakra, miluj si ten neúspěch
And you don't have to say I'm crazy a nemusíš mi říkat, že jsem šílenec
'Cause I know nothing's changed protože vím, nic se nezměnilo
 
Said you'd take a bullet, Řekla jsi, že bys mě před kulkou chránila tělem,
told me you would die for me řekla jsi, že bys pro mě umřela
I had a really bad feeling you'd been lying to me měl jsem fakt špatný pocit, že mi lžeš
We were on the low, but you were getting high with me byli jsme na to špatně, ale se mnou ses vyšplhala nahoru
When it's past 11, that's a different side I see (but you lied, you lied, you lied) když je po jedenácté, pak je to jiné, chápu (ale lhala jsi, lhala jsi, lhala jsi)
Said you'd die for me, you'd die for me, you'd die for me (you'd die, you'd die, you'd die) řekla jsi, že bys pro mě umřela, že bys pro mě umřela, že bys pro mě umřela (umřela, umřela)
But you lied to me, you lied to me, you lied to me (but you lied, you lied, you lied) ale lhala jsi mi, lhala jsi mi, lhala jsi mi(ale lhala jsi mi, lhala jsi, lhala jsi)
Said you'd die for me, you'd die for me, you'd die for me (you'd die, you'd die, you'd die) řekla jsi, že bys pro mě umřela, že bys pro mě umřela, že bys pro mě umřela (umřela, umřela)
But you lied to me, you lied to me, you lied to me (but you lied, you lied, you lied) ale lhala jsi mi, lhala jsi mi, lhala jsi mi (ale lhala jsi mi, lhala jsi, lhala jsi mi)
 
 
Text vložil: Ellie (29.7.2020)
Překlad: Ellie (29.7.2020)Baví tě překládat texty? Nebo vytvářet titulky k videím? Umíš cizí jazyky? Jsi fanouškem nějakého zpěváka či skupiny a rád bys o něm pověděl více ostatním? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)

Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku

Všechny písničky interpreta Post Malone
Better Now Ellie
Circles Ellie
Circles dr4ke
Die for Me Ellie
Go Flex Chiquita
Goodbyes dr4ke
On the Road Ellie
Rockstar Frozty
Sunflower Ellie


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Kings & Queens (Ava Max)
2. Memories (Maroon 5)
3. Welcome to Paradise (Green Day)
4. Little Wonders (Rob Thomas)
5. Los Surfers Muertos (Pixies)
6. That Easy (Yellow Days)
7. Lose You To Love Me (Selena Gomez)
8. Without You (Mariah Carey)
9. Like I Can (Sam Smith)
10. Would You Be So Kind? (Dodie)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. That Easy (Yellow Days)
5. Without You (Mariah Carey)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Green Day
2.Maroon 5
3.Marilyn Manson
4.Imagine Dragons
5.Rob Thomas

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
1490 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.Anet :)
436 písní
5.dr4ke
403 písní
6.Maty
393 písní
7.Matri
323 písní
8.Eli
305 písní
9.Frozty
239 písní
10.NutiTuti
161 písní
11.Katrin
147 písní
12.lelay
112 písní
13.Monika
100 písní
14.Sedmikráska
76 písní
15.Nikola
74 písní
16.Nikouš
60 písní
17.Cas
58 písní
18.Chiquita
47 písní
19.Cyantech
35 písní
20.Chlupatá Okurka
31 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad