Překlad písní
   
Tom McDonald - Coronavirus
Text písně v originále a český překlad

Coronavirus

Coronavirus

I don't know what to think about this virus Nevím, co si o tomhle viru myslet
It started in China, now everybody in America is hidin' začalo to v Číně, teď se všichni v Americe skrývají
There's no groceries, 'cause people start to panic and buy it nejsou potraviny, protože lidé začínají panikařit a koupili je
The shelf empty, the ones who plenty, already stockpiling prázdný regál, ti, co mají dost, už dělají zásoby
Y'all making memes, think it's funny? Vy všichni vytváříte memy, myslíte, že je to legrace?
 
Wait a week 'til the riots Počkejte týden, než začnou výtržnosti
Wait a month 'til the only way to eat is be violent počkejte měsíc, než jediný způsob, jak se najíst, bude být neurvalý
It's not the sickness that's scary, it's all the people who're violent není to nemoc, co děsí, jsou to ti lidé, kteří jsou neurvalí
The government's lyin', they're trying to keep us calm through the sirens vláda lže, snaží se nás udržet v klidu sirénami
We know it's for real víme, že je to doopravdy
And now all the pharmaceutical giants don't have the cure that they can sell you a teď farmaceutičtí giganti nemají lék, který by ti mohli prodat
So now everyone's dying tak teď všichni umírají
There's no vaccines and medication made that can fight it není očkování a léčivo, které by s tím mohlo bojovat
I guess it's time to pray to God, we can't rely on the science řekl bych, je čas modlit se k Bohu, není čas spoléhat na vědu
 
And everyone around me in a mask and some gloves A všichni kolem mne mají roušku a někteří rukavice
The stock market crashed, and the banks 'bout to bust burza se zhroutila a banky jsou na pokraji bankrotu
Tell us "sanitize our hands, this will pass říkají nám „dezinfikujte si ruce, pomine to
It's a bug, stay inside, you'll be fine" je to virová nákaza, zůstaňte uvnitř, budete v pořádku“
'Til we're trapped there for months dokud nebudeme uvězněni po měsíce
 
It's a ghost town Je to město duchů
We're in this together jsme v tom všichni spolu
They're closing all the stores down zavírají obchody
We're headin' for shelter míříme do úkrytu
It's a war now they'll always remember je válka, teď to budou mít vždy na paměti
We're locking all our doors down zamykáme naše dveře
We're sticking together držíme spolu
It's a ghost town je to město duchů
 
This a pandemic, but we don't listen to the news Je to pandemie, ale neposloucháme zprávy
'Cause they lied to us for years so how we know that this the truth? protože lhaly roky, tak jak můžeme vědět, že je tohle pravda?
And most of us are young enough to think that we're immune A většina z nás jsou mladí, dost na to, aby si mysleli, že jsme imunní
So we just pass it on to people who won't survive it like you tak to prostě předáváme lidem, kteří to nepřežijí, jako ty
It's either worse than they're telling us or it's nothing at all je to buď horší, než nám říkají nebo to není vůbec nic
But the schools are shut down and ghosttowning them all ale školy jsou zavřené, vylidnili je všechny
They go quarantine the city, block the road out of dodge dávají město karantény, blokují silnici
Then tell us leaving our homes is actually breaking the law říkají, že vyjít z domu je vlastně porušení zákona
This is just the beginning, you know it's gotta get worse to je jen začátek, víš, že bude hůř
If the doctors get sick the hospitals won't work jestli doktoři onemocní a nemocnice nebudou fungovat
The conspiracy theories all sound like facts, that's for sure konspirační teorie znějí jako fakta, to je jisté
But the fact is, we're trapped on this planet called Earth ale fakt je, že jsme uvězněni na této planetě, která se jmenuje Země
 
And the bleach gone, the bread gone, the water sold out Došla dezinfekce, došel chleba, voda je vyprodána
The meat gone, the milk gone, the pasta sold out došlo maso, došlo mléko, těstoviny jsou vyprodány
Don't leave anything for anyone, you hoard it for yourself nenecháváte nic pro ostatní, hromadíte to pro sebe
You'd rather tell them "go to hell" than be a man and go and help radši jim řeknete „jdi k čertu“, než abyste byli člověkem a šli a pomohli
 
It's a ghost town Je to město duchů
We're in this together jsme v tom všichni spolu
They're closing all the stores down zavírají obchody
We're headin' for shelter míříme do úkrytu
It's a war now they'll always remember je válka, teď to budou mít vždy na paměti
We're locking all our doors down zamykáme naše dveře
We're sticking together držíme spolu
It's a ghost town je to město duchů
 
We're hoping for the best but we're preparing for the worst Doufáme v to nejlepší, připravujeme se na nejhorší
There's one thing we're not scared of: it's hard work ale je jedna věc, která nás neděsí: je to těžká práce
We're up against an enemy that doesn't have a face stojíme proti nepříteli, který nemá tvář
There's no bombs we can drop nemáme bomby, které můžeme shodit
There's nowhere we can aim není, kam lze mířit
There's no soldiers to stop with a tank at the gates nejsou vojáci, kteří s tankem zastaví u vrat
There's no cure that we've got or a pill we can take není léčba, kterou máme, nebo pilulka, kterou brát
There's no food, it's been bought není jídlo, už ho koupili
The truth is we're afraid pravda, které se bojíme
We sit inside our rooms and we pray sedíme uvnitř a modlíme se
 
It's a ghost town Je to město duchů
We're in this together jsme v tom všichni spolu
They're closing all the stores down zavírají obchody
We're headin' for shelter míříme do úkrytu
It's a war now they'll always remember je válka, teď to budou mít vždy na paměti
We're locking all our doors down zamykáme naše dveře
We're sticking together držíme spolu
It's a ghost town je to město duchů
 
 
Text vložil: Ellie (22.3.2020)
Překlad: Ellie (22.3.2020)


Baví tě překládat texty? Umíš cizí jazyky? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku

Všechny písničky interpreta Tom McDonald
Coronavirus Ellie


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. That Easy (Yellow Days)
5. Would You Be So Kind? (Dodie)
6. Lose You To Love Me (Selena Gomez)
7. Without You (Mariah Carey)
8. St. Anger (Metallica)
9. Like I Can (Sam Smith)
10. We Know Where You Fucking Live (Marilyn Manson)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. That Easy (Yellow Days)
5. Without You (Mariah Carey)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Green Day
2.Maroon 5
3.Marilyn Manson
4.Rob Thomas
5.Imagine Dragons

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
1128 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.dr4ke
403 písní
5.Maty
393 písní
6.Anet :)
364 písní
7.Matri
247 písní
8.Eli
246 písní
9.Frozty
235 písní
10.NutiTuti
161 písní
11.Katrin
147 písní
12.lelay
95 písní
13.Sedmikráska
76 písní
14.Nikola
74 písní
15.Nikouš
60 písní
16.Cas
55 písní
17.Chiquita
47 písní
18.Cyantech
35 písní
19.Chlupatá Okurka
31 písní
20.Káťa
29 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad