Překlad písní
   
Johnny Cash - A Boy Named Sue
Text písně v originále a český překlad

A Boy Named Sue

Kluk jménem Zuzka

My daddy left home when I was three Můj táta opustil domov, když mi byly tři
And he didn't leave much to ma and me A nenechal mamince a mně víc, než
Just this old guitar tuhle starou kytaru
and an empty bottle of booze. a prázdnou flašku od chlastu.
Now, I don't blame him cause he run and hid Teď mu nevyčítám, že utekl a skryl se.
But the meanest thing that he ever did Ale nejhorší věc, kterou kdy udělal,
Was before he left, byla ta, že předtím, než nás opustil
he went and named me "Sue." šel a pojmenoval mě "Zuzka".
 
Well, he must o' thought Nu, musel si myslet,
that is quite a joke že je to celkem dobrý vtip
And it got a lot of laughs A vyvolalo to spoustu smíchu
from a' lots of folk, spousty lidí.
It seems I had to fight my whole life through. Zdá se, že jsem musel bojovat celý můj život
Some gal would giggle and I'd get red Nějaká dívka se hihňala a já se červenal
And some guy'd laugh and I'd bust his head, A nějaký chlap se smál a já mu rozbil hlavu
I tell ya, life ain't easy Řeknu vám, život není lehký
for a boy named "Sue." pro kluka, pojmenovaného "Zuzka".
 
Well, I grew up quick and I grew up mean, No, rychle jsem vyrostl a vyrostl jsem drsně
My fist got hard and my wits got keen, Má pěst zesílila a můj rozum se zostřil
I'd roam from town to town Potuloval jsem se od města k městu,
to hide my shame. abych skryl svůj stud.
But I made a vow to the moon and stars Ale přísahal jsem měsíci a hvězdám,
That I'd search the honky-tonks and bars že prohledám putyky a bary
And kill that man a zabiju toho muže,
who gave me that awful name. který mi dal tohle příšerné jméno.
 
Well, it was Gatlinburg in mid-July No, vprostřed června to byl Gatlinburg
And I just hit town and my throat was dry, A já právě dorazil do města a v krku měl sucho
I thought I'd stop and have myself a brew. Myslel jsem, že se zastavím a dám si pivo
At an old saloon on a street of mud, V starém saloonu na blátivé ulici
There at a table, dealing stud, Tady u stolu, obchodující s knoflíky,
Sat the dirty, seděl ten špinavý, prašivý pes,
mangy dog that named me "Sue." který mě pojmenoval "Zuzka".
 
Well, I knew that snake No, věděl jsem, že tenhle had
was my own sweet dad je můj vlastní táta
From a worn-out picture z ošoupaného obrázku,
that my mother'd had, který měla má matka.
And I knew that scar A znal jsem tu jizvu
on his cheek and his evil eye. na jeho tváři a jeho ďábelské oko.
He was big and bent and gray and old, Byl velký a ohnutý a šedivý a starý
And I looked at him A já se na něj podíval
and my blood ran cold a má krev zchladla.
And I said: "My name is 'Sue!' A řekl jsem: "Mé jméno je Zuzka!
How do you do! Now your gonna die!!" Jak se máš! Teď umřeš!!"
 
Well, I hit him hard right between the eyes No, zasáhl jsem ho tvrdě rovnou mezi oči
And he went down, but to my surprise, a on se skácel, ale k mému překvapení
He come up with a knife se zvedl s nožem
and cut off a piece of my ear. a uřízl mi kus ucha.
But I busted a chair right across his teeth Ale já rozbil židli rovnou o jeho zuby
And we crashed through the wall A probourali jsme se skrz zeď
and into the street na ulici
Kicking and a' gouging Kopající a ???
in the mud and the blood and the beer. v blátě a krvi a pivu.
 
I tell ya, I've fought tougher men Řeknu vám, že jsem bojoval s tvrdšími muži
But I really can't remember when, Ale fakt si nemůžu vzpomenout kdy.
He kicked like a mule Kopal jako mula
and he bit like a crocodile. a kousal jako krokodýl.
I heard him laugh and then I heard him cuss, Slyšel jsem ho smát se a slyšel jsem ho klít
He went for his gun and I pulled mine first, Šel si pro pistoli a já mou vytasil první
He stood there lookin' at me Stál tady dívajíc se na mě
and I saw him smile. a já viděl jeho úsměv.
 
And he said: "Son, this world is rough A řekl: "Synu, tenhle svět je drsný
And if a man's gonna make it, A jestli v něm má muž uspět,
he's gotta be tough musí být tvrdý.
And I knew I wouldn't be there A já věděl, že tady nebudu,
to help ya along. abych Ti pomohl.
So I give ya that name and I said goodbye Tak jsem Ti dal tohle jméno a řekl sbohem.
I knew you'd have to get tough or die Věděl jsem, že budeš muset být tvrdý nebo zemřít
And it's the name A je to to jméno,
that helped to make you strong." co Ti pomohlo zesílit.
 
He said: "Now you just fought Řekl: "Teď jsi právě vybojoval
one hell of a fight jedno peklo boje
And I know you hate me, A vím, že mě nenávidíš
and you got the right a máš právo
To kill me now, mě teď zabít
and I wouldn't blame you if you do. a já Ti nebudu vyčítat, jestli to uděláš.
But ya ought to thank me, before I die, Ale dřív, než zemřu, bys mi měl poděkovat,
For the gravel in ya guts za písek ve střevech
and the spit in ya eye a za plivanec v oku
Cause I'm the son-of-a-bitch Protože jsem ten zkurvysyn,
that named you "Sue.'" který Tě pojmenoval "Zuzka".
 
I got all choked up Já jsem byl úplně přiškrcený
and I threw down my gun a odhodil pistoli
And I called him my pa, A nazval jsem ho mým tátou
and he called me his son, a on mě nazval svým synem.
And I came away A já odešel,
with a different point of view. s odlišným úhlem pohledu.
And I think about him, now and then, A myslím na něj, teď a pak
Every time I try and every time I win, Pokaždé to zkusím a pokaždé vyhraju
And if I ever have a son, A jestli budu mít někdy syna,
I think I'm gonna name him myslím, že ho pojmenuju
Bill or George! Anything but Sue! Bill nebo George! Jakkoliv, jen ne Zuzka!
I still hate that name!Pořád nenávidím to jméno!
 
Text vložil: Pohodář Tom (2.10.2019)
Překlad: Pohodář Tom (2.10.2019)


Baví tě překládat texty? Umíš cizí jazyky? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. RUNAWAY (half alive)
5. Mama Said (Lukas Graham)
6. That Easy (Yellow Days)
7. Lose You To Love Me (Selena Gomez)
8. Without You (Mariah Carey)
9. Like I Can (Sam Smith)
10. Would You Be So Kind? (Dodie)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. That Easy (Yellow Days)
5. Without You (Mariah Carey)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Green Day
2.Maroon 5
3.Marilyn Manson
4.Imagine Dragons
5.Rob Thomas

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
1333 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.dr4ke
403 písní
5.Maty
393 písní
6.Anet :)
382 písní
7.Matri
301 písní
8.Eli
280 písní
9.Frozty
235 písní
10.NutiTuti
161 písní
11.Katrin
147 písní
12.lelay
99 písní
13.Monika
77 písní
14.Sedmikráska
76 písní
15.Nikola
74 písní
16.Nikouš
60 písní
17.Cas
55 písní
18.Chiquita
47 písní
19.Cyantech
35 písní
20.Chlupatá Okurka
31 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad